KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Rodzice!

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dot. kształcenia na odległość od 25 marca zmienia się sposób nauczania zdalnego.Dotyczy to także przedszkoli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło, że w przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

W związku z tym proszę Rodziców o odebranie z przedszkola pakietów edukacyjnych swoich dzieci w poniedziałek (23.03) lub wtorek (24.03) w godz. 15.00-18.00.Pakiety będą do odebrania w szatni przedszkolnej z zachowaniem higeny osobistej (płyn do dezynfekcji rąk).

 Każdy z wychowawców grup będzie kontaktował sięz Państwem za pomocą telefonu i meila.

Na spotkaniu z nauczycielami, które odbyło się w dniu 20.03 zostało ustalone, że wychowawcy w każdy poniedziałek przekazują Rodzicomi Dzieciom propozycje materiałów do pracy w domu (wyjątkowo pierwszy materiał do pracy będzie wysłany w środę 25.03), w taki sposób, aby dzieci w ciągu tygodniu miały możliwość realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w kształceniu na odległość.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z wychowawcami grup. Wraz z p. wicedyrektor jesteśmy także do Państwa dyspozycji.

ks. dyr. Przemysław Szulc

Shop 1