Adaptacja

Informujemy, iż do końca września rodzice/opiekunowie nowych dzieci mają możliwość wejścia do szatni przedszkolnej razem z dzieckiem podczas przyprowadzania i odbierania. Osoby upoważnione zobowiązane są do wejścia w maseczce, poddania się pomiarowi temperatury, zdezynfekowania dłoni i wpisania się na listę obecności.

Shop 1