Katolickie Przedszkole ANIOŁOWO działa od 1 września 2014 r. Organem Prowadzącym Przedszkole jest Biskup Pelpliński. Ks. Bp Ryszard Kasyna erygował Katolickie Przedszkole w Świeciu, mianował ks. dr. Przemysława Szulca dyrektorem nowej placówki i nadał tej instytucji statut. Przedszkole mieści się przy ul. Sądowej 20 w Świeciu.

Nasze „ANIOŁOWO” to placówka pełna domowej i anielskiej atmosfery. Tutaj każde dziecko będzie miało możliwość odkrywania świata i siebie dzień po dniu. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków, aby jak najpełniej umożliwić dzieciom indywidualny rozwój.

W naszym przedszkolu zapewniamy:

- doświadczoną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i opiekuńczą,
- ciekawe, kreatywne i rozwojowe zajęcia dostosowane do konkretnych grup wiekowych,
- uwzględnianie indywidualnych możliwości dziecka i zaspokajanie jego potrzeb rozwojowych,
- opiekę logopedyczną i psychologiczno-pedagogiczną,
- realizację podstawy programowej, projektów edukacyjnych (przyrodnicze, czytelnicze, muzyczne),
- bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego: zajęcia taneczne, rytmika, j. angielski, zajęcia artystyczno-plastyczne,
- cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi,
- wyposażenie sal zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
- smaczne, zdrowe i pożywne posiłki o ustalonych godzinach,
- zajęcia dodatkowe: jazda konna,
- grupy maksymalnie 18-osobowe,
- opiekę nad dzieckiem w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców,
- opłata jednorazowa przy zapisie dziecka (wpisowe) wynosi 300 zł,
- miesięczna opłata za przedszkole wynosi 250 zł(300 zł dla nowo przyjetych od 1 czerwca 2020 r.) + stawka dzienna za wyżywienie - 8,5 zł (9 zł dla nowo przyjętych od 1 czerwca 2020 r.),
- przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do 17.00. 

"Przedszkole przyjazne dzieciom, w który mogą czuć się bezpiecznie, szczęśliwie i spokojnie, mogą rozwijać swoje zdolności, predyspozycje, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko, co je otacza; osiągnąć sprawność funkcjonowania w środowisku, dojrzałość społeczną i emocjonalną, a także poczucie własnej wartości".

Shop 1